Archiwum październik 2015


zasuwy burzowe gdzie umieścić
Autor: miroooslav
Tagi: zasuwa burzowa dwuklapowa   zasuwa burzowa jednoklapowa  
20 października 2015, 12:34

Podczas rzęsistych deszczów słabo zabezpieczone piwnice i garaże - zostana zatopione. Do tych pomieszczeń woda spływa na wiele sposobów np. brama garażowa z dziurami, niehermetyczne okna w garażu itd. Szczególnie denerwujące są zalania nisko połozonych poziomów domów czego powodem jest przepływ wsteczny. Ażeby ubezpieczyć się przed takimi nieoczekiwanymi problemami, warto zamontować zasuwę burzową.

Bazowym składnikiem kanalizacji jest zasuwa burzowa, nazwana technicznie zaworem zwrotnym. Jedno i drugie określenie doskonale określa role tego ustrojstwa. Funkcjonowanie zasuwy burzowej spełnia podobną rolę jak zwykły zawór zwrotny w instalacjach wodociągowych. Ma uniemożliwiać przepływom wstecznym w czasie skumulowanego przepływu sączków w instalacji, co najczęściej ma miejsce podczas ulewy z impulsywnymi opadami.

Przepływ wsteczny robi się najczęściej, gdy średnica rury kanalizacyjnej jest za mały. Zasuwy burzowe o średnicy ø 110 mm i szerszych spełniją swoją rolę i bardzo konkretnie zabezpieczają niskie poziomy domów.

Kiedy zbiera się na burze i atakują intensywne opady deszczu, to w wielu gospodarstwach domowych powstaje problem. Przeważnie tym problemem jest wsteczny przepływ wody. Ogromna ilość wody deszczowej w krótkim czasie napływająca do sieci kanalizacyjnej tworzy to, że błyskawicznie stawała się ona niedrożna. Koniec jest zawsze ten sam - zalana piwnica lub garaż. Taka sytuacja powstała bowiem wpusty podłogowe i kanalizacja nie posiadają zainstalowanych zasuw burzowych.

Przepływy wsteczne często powstają z typowych okoliczności którym może być zapchana kanalizacja.

Kanalizacyjny zawór zwrotny przydaje się także jako opieka przed przedostawaniem się gryzoni (na przykład szczurów), tubami kanalizacyjnymi do budynku.

Zasady aplikowania zabezpieczeń przed zatopieniem określono w obowiązującej normie PN-EN-13564 Ustrojstwa przeciwzalewowe w budynkach – wymagania. Urządzenia takie montuje się na sektorach poziomych kanalizacji. Może to być odcinek przykanalika – wówczas zasuwę burzową montuje się w studzience DN800 albo na horyzontalnym odcinku kanalizacji wewnętrznej, przed wyjściem z budynku. Jest też alternatywa montażu zaworów zwrotnych bezpośrednio na odpływach z pojedynczych odbiorników kanalizacyjnych, na przykład wpustów podłogowych czy pryszniców usytuowanych poniżej poziomu zatapiania.

Zasadniczym błędem jaki najczęściej się popełnia jest montaż zasuwy burzowej na centralnej tubie kanalizacyjnej. Powoduj to zatopienie pomieszczeń, które powinny być zabezpieczane przed tego typu dolegliwościami.

Możliwości zasuw burzowych sprawiają, że w razie problemów dostęp do nich powinien być łatwy. Urządzenie wymaga bowiem okresowej konserwacji i nadzoru.

Istnieją różne konstrukcje kanalizacyjnych zaworów zwrotnych:

zawory jedno- i dwuklapkowe ( zawieranie awaryjne),
zawory do aplikowania w kanalizacji bez fekaliów (klapy zamykane samoczynnie) i z fekaliami ( pokrywki zawierane siłownikami).

Zabezpieczenie domu przed jesiennymi opadami...
Autor: miroooslav
Tagi: odwodnienia24   odwodnienia  
13 października 2015, 11:26

Miesiące kiedy zaczyna ulewnie kropić są przyczyną tworzenia się kałuż na obszarach przydomowych jak również w ogrodach. Ogromne ilości wody zakłócają przejście do wejścia domu a często podjazd do garażu. Żeby zapobiec problemowi skupiania się wody w okół posesji, fachowcy Odwodnienia24 K&K radzą instalacje schematu Odwodnienia z polimerobetonu, tworzącego się z korytek oraz studzienek.

Punkt 1
Odwodnienie liniowe najkorzystniej jest przeprowadzić przed zagospodarowaniem gruntu w okół budującego się budynku.
Paragraf 2
Planując kierunek korytek ich wymiary czyli długość i poziom wytrzymałości, planujemy wcześniej przebieg ścieżek, trasy dojazdowej oraz położenie ogrodu.
Punkt 3
Punktem trzy jest analiza stopnia nachylenia placu. W obszarach, gdzie będzie się grupować woda, powinno się związać kanały odpływowe wraz z przykrywającymi je kratkami.
Punkt 4
Odwodnienie - montaż
Przygotowanie placu, w którym zostanie położony układ odwodnienia. Dla tego wykonujemy w podłożu szczeliny, w jakich zostaną zainstalowane kanały odpływowe.
Punkt 5
Wkładamy kanały odpływowe na ławie betonowej o szerokości ok. 10 cm równocześnie urządzając spadek w ukształtowaniu terenu około 1% ( żeby bez przeszkód woda opadała). Dokładne betonowanie, a także jakość wykorzystywanego surowca, decyduje o nośności
Punkt 6
Skonstruowanie odwodnienia liniowego
Każdy z osobna szczegół układu odwodnienia montujemy w betonie. Najniższy element montuje się jako główny.
Paragraf 7
Kanały odpływowe według wszelkich kanonów scalają się pod gruntem z kanalizacją lub studnią.
Punkt 8
Ostatnim paragrafem jest konstrukcja kratek (rusztów). Najpopularniejsze w sklepie Odwodnienia24 są ruszty bez dodatkowych osłoń, gdyż jest to bezzwłoczny sposób pozbycia się skażeń nagromadzanych w odpływie.

Eksperci Odwodnienia24 K&K

Odwodnienia liniowe nie wymagają wielkiego wysiłku w montażu. Większość klientów sklepu Odwodnienia24 wskazuje je ze względu na ich trwałość. Użytkuje się je również w obszarach bardziej ruchliwych.

PCV jest mocnym materiałem, również jego wytrzymałość zastosowano przy produkcji odwodnienia liniowego.


Po układ odwodnień liniowych można się spodziewać skutecznej rękojmy budynków, domów przed przed skupiającymi się wodami opadowymi. Z odwodnień liniowych korzystają budowlańcy, architekci ogrodów, brukarze wszelkiego gatunku ośrodki sportowe.