Archiwum listopad 2015


Jak zamontować eko-bord
Autor: miroooslav
Tagi: eko-bord   ekobord   eko bord   obrzeża eko bord  
16 listopada 2015, 13:10

Jednym z bardziej trudnych zadań to rozwiązania pod aspektem estetyki elementów przestrzeni brukowych są zawsze ich obrzeża. Ewidentnie w odwodzie zawsze można zastosować tradycyjne krawężniki. Nie zawsze jednakże akurat „ doskonały” jest ustaleniem, jakim odpowiadałoby przedstawić nasz ogród. A przy współczesnych stylizacjach każdy suplementarny element może okazać się zbędny. Podobnie rzecz ma się ze ukształtowaniem powierzchni, tak jak ze żwirowymi uliczkami graniczącymi z powierzchnią na której wstaje zasiana trawa. Sytuacja komplikuje się, jeżeli nasza mieszanka ma być na miękkich, organicznych rozbiorach. Kolejną trudnością może być drobny promień łuków projektowanych krzywizn. Nawet raczej łagodne łuki stanowią zarówno dla samych krawężników jak i ich wykonawców poważne wyzwanie. Im mniejszy promień łuku – tym problem będzie przyrastał, a zasadniczy efekt może być bardziej kątowy. Rozwiązaniem takowych problemów zdołają być obrzeża ogrodowe Eko-Bord

Eko bord konstruuje się z chemicznego materiału. Uniwersalne listwy obrzeżowe łatwo dopasowują się do krawędzi między obszarami o różnej nawierzchni. Jedną z kluczowych korzyści jest, to że powstają z materiałów wtórnych. To oczywiście nie ma szczególnego znaczenia dla naszego parku, jednak dzięki temu ich produkcja przyczynia się do rękojmi środowiska, raz wykorzystane nie wrzuca się ich do śmietnika.

Jedynym praktycznie ograniczeniem w momencie ich używania jest stosunkowo niewielkie obciążenie jakie może transferować obrzeże. Nie znajdują zastosowania w obszarach przeznaczonych do ruchu samochodowego. Jeśli jednakże wystąpi taka potrzeba, wymagana będzie instalacja listew o betonowych fundamentach, tak samo jak w przypadku tradycyjnych krawężników.

Znakomicie wywiązują się z funkcji którą jest ustawienie dróżek rowerowych, chodników, wysypanych żwirem ścieżek czy przestrzeni o różnych nasadzeniach (na przykład trawnik od ziemi uprawnej). Ich wysokość to 4,5cm, baza o wielkości 8cm i długość zwykłego elementu 100cm. Spaja się je za pomocą zwykłych połączeń, zbyteczne są dodatkowe narzędzia. Bazą systemu są także dwa kotwy mocujące o długości 24,5cm. Stalowe do źródeł twardych, takich jak glina czy tłuczeń, oraz wytworzone z tworzywa do wdrożenia w podłożach plastycznych (ziemia orna czy piach).

Jak montować listwy obrzeżowe Eko bord?
Uliczka, której podstawą jest żwir jest doskonałym wyjściem dla niezbyt dużego nasilenia ruchu. Zarówno w tym przypadku, jak i przy wszystkich pozostałych wykończeniach surowcami sypkimi wymagana jest geowłóknina jako warstwa wydzielająca materiał wykończeniowy i niedopuszczająca do jego wikłania się z gruntem.

Nim zmotywujemy się za wygrzebywanie, pasuje nieco „poplanować”. Dopracowana idea to istotny element efektu końcowego. Dlatego wszelkie działania terenowe powinny być poprzedzone rzetelnym przemyśleniem i zaplanowaniem składu powierzchni.

Nie ma znaczenia, co to będzie: skwer, ogród, bieżnia – rozbieżność jest w wielkości i liczba nieodzownych szczegółów. Warto zacząć od zrobienia możliwie precyzyjnej inwentaryzacji powieszchni, na której zaznaczymy zarówno rozmiary parceli i stojących na niej zabudowań, oraz elementy, które nie zostaną przeniesine, jak chociażby drzewa czy krzaki.

Na takim szablonie powonień powsatć ostateczny projekt. Pozwoli on (oprócz ścisłego wykonania) także na oszacowanie sumy koniecznych elementów. W planach należy uwzględnić konsekwentne rozmieszczenie ścieżek i ich funkcjonalność. Jeśli mamy wrażenie, że praca projektowa w jakiś sposób nas przerasta – warto zwrócić się po pomoc do zawodowca, czyli architekta albo architekta krajobrazu.

Do nakreślenia lini podziału świetnie nadają się obrzeża eko-bord, za pomocą jakich rozłączymy poszczególne płaszczyzny. Ułożone „na sucho” i prowizorycznie przymocowane świetnie ustawią linie korytowania i innych niezbędnych prac. Przy okazji będzie to dobry egzamin czy posiadamy ich wystarczającą liczbę.

Instalacja

Montaż składników obrzeżowych eko bord nie jest zerową filozofią. Będziemy jedynie potrzebować obcęgów i młotka. Po wyznaczeniu linii podziału należy ułożyć listwy, łącząc je ze sobą.

Jak instalować listwy obrzeżowe Eko bord?
Nawierzchnia brukowana ograniczana obrzeżem Eko bord. Do ułożeniem chodnikiem nawierzchni ograniczonych krzywymi dobrze sprawdzają się kostki brukowe o niedokładnych kształtach. Przy nieco większych promieniach krzywizn przydają się także starobruki.

Standardowo montuje się 4 do 5 kotew na metr bieżący listwy, liczba ta jednak zależy też od stopnia skomplikowania tworzonej krzywizny. Przy sektorach prostych można ją ograniczyć do 2 – 3 kotew na element o długości metra. W zwykłej belce o długości metra znajduje się pięć gniazd na kotwy plastikowe i sześć na metalowe.